Skip to main content
0 Saved Jobs

No jobs have been saved yet.

New search

Search jobs

Trainee program pre absolventov (Majster výroby)

Závažná Poruba, Zilina Production Full Time

Job description

Company description

IKEA Industry je medzinárodná priemyselná skupina, ktorá bola založená v roku 1991 spoločnosťou IKEA a zameriava sa na výrobu a distribúciu nábytku. IKEA Industry je dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť, v ktorej môže každý prispieť svojím nápadom či názorom. Sme si vedomí toho, že naši ľudia sú cennou devízou, bez ktorej by tento rozvoj nebol možný. Vytvárame pracovné podmienky, umožňujúce zamestnancom neustály rozvoj.

Iné výhody

* zázemie stabilnej medzinárodnej spoločnosti,
* perspektíva dlhodobej pracovnej príležitosti,
* zaujímavé a flexibilné finančné ohodnotenie,
* nadštandardné pracovné podmienky,
* rozsiahly sociálny program,
* príležitosť pre ďalší profesijný rast,
* hlavný pracovný pomer,
* pracovná zmluva na dobu neurčitú,
* zľava na nákup v Obchodnom dome IKEA
a mnoho ďalších...


Job description

Táto pozícia je určená pre absolventov vysokých škôl drevárskeho, lesníckeho a technického zamerania a jej cieľom je pripraviť nového zamestnanca podľa pracovných výsledkov a potenciálu na odborné pozície v oblastiach závodu. Kandidát sa oboznamuje s našimi produktmi, technológiou a procesmi a prostredníctvom spolupráce s kolegami na všetkých úrovniach sa zoznamuje s kultúrou a hodnotami spoločnosti. Program je zameraný na:
-      vykonávanie činností vo výrobe 
- podpora a účasť na tvorbe denných výrobných plánov
- vedenie a reportovanie výrobnej evidencie
- riadenie a motivácia stredne veľkého pracovného kolektívu (cca 20-30 zamestnancov)
- riešenie personálnych otázok súvisiacich s vedením zvereného kolektívu zamestnancov
-      operatívna analýza a riešenie problémov ako aj čiastkových úloh podľa zadelenia na jednotlivé oddelenia
-      dodržiavanie noriem interných postupov
-      kontrola a zabezpečovanie kvality
-      participácia na tvorba technologických postupov a pracovných inštrukcií
-      participácia na implementácií nových výrobkov do výroby a modifikácií do výrobe
-      participácia na kontrole, analýze a zlepšovaní procesov
-      participácia na starostlivosť o linky a stroje a o príslušné technologické zariadenia, programovanie, nastavovanie a preventívna a občasná údržba technologických zariadení
-     spolupráca s ostatnými oddeleniami podniku za účelom zlepšovania výsledkov podľa KPI nastavených na oddelení
-      dodržiavanie pracovného poriadku, pracovných inštrukcií, procedúr, disciplíny a BOZP
-      dodržiavanie poriadku a bežnej údržby na svojom pracovisku
- riadenie a motivácia stredne veľkého pracovného kolektívu (cca 20-30 zamestnancov)
- zodpovednosť za dosiahnutie stanovených výsledkov v požadovanom množstve a kvalite
- aktívna účasť v projektoch neustáleho zlepšovania (Lean Production, 5S, SMED... )
- zavádzanie nových pracovných metód a postupov
- vedenie a reportovanie výrobnej evidencie
- riešenie personálnych otázok súvisiacich s vedením zvereného kolektívu zamestnancov
-      práca v 3 - zmennej prevádzke


Qualification

Táto pozícia je určená pre absolventov vysokých škôl drevárskeho, lesníckeho a technického zamerania a jej cieľom je pripraviť nového zamestnanca podľa pracovných výsledkov a potenciálu na odborné pozície v oblastiach závodu


More Information

V prípade otázok na danú pozíciu nás kontaktuj na e mail: andrea.majerciakova1@inter.ikea.com , na tel. číslo: +421 445510208