Skip to main content
0 Saved Jobs

No jobs have been saved yet.

New search

Search jobs

Supply chain manager

Trnava, Trnava Logistics & Supply Chain Full Time

Job description

Company description

IKEA Industry je medzinárodná priemyselná skupina, ktorá bola založená v roku 1991 spoločnosťou IKEA a zameriava sa na výrobu a distribúciu nábytku. IKEA Industry je dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť, v ktorej môže každý prispieť svojím nápadom či názorom. Sme si vedomí toho, že naši ľudia sú cennou devízou, bez ktorej by tento rozvoj nebol možný. Vytvárame pracovné podmienky, umožňujúce zamestnancom neustály rozvoj.


Job description

Cieľom funkcie je zabezpečiť a riadiť náklady a dostupnosť vstupných materiálov, optimalizovať plánovanie výroby a zabezpečiť dostupnosť hotových výrobkov v obchodnom reťazci IKEA.

Ďalej:

 • zodpovedá za nákup materiálov a polotovarov v súlade so stanovenými požiadavkami a v potrebnom čase a správnej cene
 • zodpovedá za dodržiavanie minimálnych požiadaviek zákazníka (IKEA) týkajúcich sa nakupovaných materiálov
 • zodpovedá za výšku a obrátku zásob základných materiálov
 • zodpovedá za reklamačné riadenie s dodávateľmi vstupných materiálov a polotovarov
 • zodpovedá za prijímanie, preskúmanie ( v spolupráci s VR) a potvrdzovanie objednávok odberateľa v súlade s uzavretou dohodou o spolupráci a všeobecných nákupných podmienkach medzi odberateľmi
 • zodpovedá za správne skladovanie, expedíciu a fakturáciu hotových výrobkov
 • spolupracuje s RK a VR pri vybavovaní reklamácií od odberateľa
 • je kontaktnou osobou s odberateľmi v oblasti množstva, sortimentu
 • zodpovedá za výber a hodnotenie dodávateľov
 • uzatvára zmluvy s dodávateľmi
 • zabezpečuje odbyt výrobkov a vyradených  materiálov
 • zodpovedá za colnú deklaráciu
 • zodpovedá za správnosť  údajov v Movex-e podľa internej smernice
 • zodpovedá za spoluprácu medzi odberateľom (IKEA) v oblasti obchodných záležitostí

Qualification

Schopnosti a špecifické znalosti

 • Evidencia skladového hospodárstva
 • Vedenie príslušnej dokumentácie a evidencie v skladovom hospodárstve
 • Logistika v skladovom hospodárstve a riadení zásob
 • Inventarizácia
 • Riadenie, motivovanie ľudí
 • Technické spôsobilosti
 • Praktické myslenie
 • Proaktivita, tvorivosť
 • Prezentačné zručnosti
 • Samostatnosť
 • Schopnosť prijať zodpovednosť
Predchádzajúce skúsenosti a zručnosti
 • Univerzitné vzdelanie technického smeru
 • Microsoft Office – pokročilý
 • Anglický jazyk – aktívne (slovom aj písmom)
 • Min. 3 roky praxe v podobnej oblasti vo výrobnej spoločnosti
 • Min. 2 roky skúsenosti s riadením kolektívu

More Information

Miesto výkonu práce: IKEA Industry Trnava,  Nitrianska 4, Trnava

Mzda: od 3 500 €/mesačne (v závislosti od skúseností)