Skip to main content

Svetovalec za prodajo v Centru za pomoč kupcem

Ljubljana - Explore location Administration & Support Services Full time

Job description

Why we will love you

Si/imaš:
•Izkušnje z delom v službi za pomoč kupcem in/ali prodaji na daljavo.
•Dokazana sposobnost ustrezne, samozavestne in jasne komunikacije v lokalnem jeziku v različnih kanalih (telefon, klepet, e-pošta, družbeni mediji).
•Navajenost na učenje in delo z različnimi sistemi in orodji v dinamičnem maloprodajnem okolju in obenem opravljanje več nalog hkrati.
•Zelo dobro poznavanje ponudbe izdelkov in storitev IKEA ter osnovno poznavanje oblikovanja in opreme doma.
•Splošno poznavanje ustreznih prodajnih in storitvenih procesov.
•Strast do srečevanja s kupci in razumevanja njihovega življenja doma.
•Veselje do dela s tehnologijo, ki omogoča angažiranost na daljavo v oddaljenem hitrem in v prihodnost usmerjenem okolju.

What you'll be doing day to day

•Zagotavljanje kakovostne pomoči kupcem na vseh točkah stika s kupci na daljavo, da se zagotovi odlična nakupovalna izkušnja in tako gradi zaupanje v blagovno znamko IKEA.
•Prikaz komercialnega pristopa in resnične prodajne spretnosti pri vsakem stiku s kupci, da bi ponudili popolne rešitve za opremo doma, s čimer se poveča prodaja.
•Uporaba aktivnih prodajnih tehnik na daljavo pri stiku s kupci, ki prispevajo k rasti in ohranjanju dolgoročne dobičkonosnosti.
•Usmerjanje prodaje in stikov s kupci za uravnoteženje potreb kupcev in poslovnih ciljev.
•Prevzemanje odgovornosti za določitev in doseganje osebnih ciljev, ki so usklajeni s cilji enote, funkcije in ekipe ter k njim prispevajo.
•Aktivno iskanje informacij o izdelkih in storitvah podjetja IKEA, da bi ostali na tekočem s komercialnimi prioritetami, aktivnostmi, ter vzdrževanje sposobnosti usmerjanja prodaje.
•Zagotavljanje povratnih informacij o potrebah glede izboljšanja podatkov, kar prispeva k temu, da bodo imeli vsi zaposleni potrebno znanje za izpolnjevanje potreb kupcev.
•V praksi uresničevati zaveze podjetja IKEA družbi in okolju in tako prispevati k trajnosti.
•Pridobivanje ustreznih vpogledov kupcev, da bi omogočili drugim delom podjetja IKEA, da izboljšajo izkušnje kupcev.

Our team within Ikea

Izboljšanje izjemne nakupovalne izkušnje in prodaje na daljavo v sklopu srečanj s kupci preko vseh kanalov, ki omogočajo stik na daljavo. To se doseže z aktivno prodajo in usmerjanjem kupcev pri nakupu, s pomočjo in informacijami o izdelkih in storitvah, z navdihi za opremljanje doma ter podporo pri načrtovanju.

Apply now!

IKEA Jugovzhodna Evropa je vznemirljiva in spodbudna regija z odličnim načrtom rasti v vseh državah – na Hrvaškem, v Romuniji, Srbiji, Sloveniji in Ukrajini. Trenutno poslujemo v šestih trgovinah, katerim se bo v kratkem pridružila še ena.

Pridruži se organizaciji IKEA JVE in se prijavi prek spleta do 4.10.2022 v slovenskem jeziku.