Skip to main content
0 Saved Jobs

No jobs have been saved yet.

New search

Search jobs

Pénztáros

Budapest, Budapest Customer Relations Part Time

Job description

KIKVAGYUNK? Józan gondolkodású,őszinteemberek változatos csoportjavagyunk,akiknek a lakberendezés a szenvedélye. A világ mindentájárólérkeztünk, mégis mindannyianosztunk egy közös,inspirálóelképzelést: "szebb hétköznapokatteremteniazemberektöbbségeszámára".Ennekazelképzelésnek a megvalósítása közös emberiértékeinkenalapszik. Ezek az értékek szolgálnakmunkánk, illetve befogadó,együttérző, nyitott és őszinte kultúránkalapjául.

PÉNZTÁROS AZ IKEA ÁRUHÁZAKBAN: a vásárlókataktívansegíti a gyors és hatékonyfizetésben.Feladata,azeladásmaximalizálásaazáltal,hogyfelelősségiterülete mindig tiszta,rendezett,teljesenfelszerelt a vásárlókfogadására.Megfelelőszakértelemmel,magabiztossággalés motivációvalrendelkezikannakérdekében,hogymegkönnyítse a fizetést a vevőszámára.

A JÓ PÉNZTÁROS:

 • Gyorsanképeskapcsolatotkialakítani azemberekkel,udvariasan és barátságosankommunikál.
 • Lelkes a csapatmunka és a másokkalvalóegyüttműködésiránt.
 • Rugalmas a munkában, a változásokhoz nyitott hozzáállássalrendelkezik.
 • Érdeklődik a lakberendezésiránt, és hogyhogyan élnek azemberekazotthonaikban.
 • Asszertív,döntésképesés megőrzi a nyugalmátstresszeshelyzetbenis.

ELVÁRÁSOK:


 • Középfokúvégzettség (érettségi)
 • Alapfokú angolnyelvtudás előnyt jelent
 • Kerekedelmitapasztalataelőnytjelent

AMITMIAJÁNLUNK:


 • Lehetőség a fejlődésre azáruházon és régión belül is
 • Alapbér+juttatások
 • Évescafeteria
 • Kedvezményesétkezésilehetőség+étkezésitámogatás
 • Utazásitámogatás